Student Research Group

21/Mar/2023
21/Jul/2023

Założycielem i opiekunem  Studenckiego Koła Naukowego był prof. dr hab. med. Marian Zembala, który w latach 1986-1995 był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Kardiochirurgii ŚAM w Zabrzu. Prace pochodzące z tego Koła były systematycznie nagradzane lub wyróżniane na uczelnianych konferencjach STN.

W roku 1993 praca studentów, której był opiekunem, otrzymała głowną nagrodę "The Best Prize" na międzynarodowym konkursie studenckich prac naukowych medyków w Houston, USA. W roku 2001 praca pt.:“Zastosowanie tętnicy piersiowej w zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych“ zajęła I miejsce w sesji kardiologicznej podczas 40 Jubileuszowej Uczelnianej Konferencji STN Śląskiej Akademii Medycznej. 

Obecnie przy Katedrze działają trzy Koła Naukowe, którego opiekunami są:

dr hab. n. med. Tomasz Hrapkowicz, który prowadzi koło naukowe z kardiochirurgii dorosłych o profilu naukowo-klinicznym, które daje możliwości rozwoju naukowego i poznania codziennej praktyki lekarskiej i klinicznej w oddziale kardiochirurgii dorosłych.      

 dr n. med. Szymon Pawlak, który prowadzi koło z kardiochirurgii dzieci o profilu naukowo-klinicznym, które daje możliwości rozwoju naukowego i poznania codziennej praktyki lekarskiej i klinicznej w oddziale kardiochirurgii dzieci i mechanicznego wspomagania.        

dr hab. n.med. Marek Ochman, który prowadzi koło o transplantacyjnym profilu naukowo-klinicznym, które cieszy się dużą popularnością wśród studentów zainteresowanych transplantologią.

Członkami Koła są studenci II-VI roku Wydziału Nauk Medycznych  w Zabrzu. Celem pracy Koła Naukowego (STN) jest przybliżenie wprowadzanych  w kardiochirurgii i transplantologii metod diagnostycznych oraz leczenia w zakresie chorób układu krążenia, chorób związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem naczyń krwionośnych  i schorzeń w obrębie układu limfatycznego oraz transplantacji serca, płuc. Członkowie Koła (studenci) pod kierunkiem opiekunów przygotowują i opracowują materiał naukowy, prezentowany w formie doniesień na konferencjach naukowych.


Udział studentów w konferencjach naukowych:

Magdalena Latos, Dominika Girycka, Kinga Kożuch, Agnieszka Urbańczyk, Marta Wajda-Pokrontka, Zofia Tatoj, Fryderyk Zawadzki: Mukowiscydoza – wydolność pacjentów oceniana za pomocą testów funkcjonalnych płuc przed- i po leczeniu przeszczepem tego narządu. Students International Surgical Conference,  Ustroń 19-21.10.2019  r. - I miejsce w Sesji Plenarnej

Marta Wajda-Pokrontka, Zofia Tatoj, Fryderyk Zawadzki, Magdalena Latos: Kobiety kontra mężczyźni – porównanie pacjentów zakwalifikowanych do leczenia przeszczepami płuc z powodu idiopatycznego włóknienia płuc. Badanie jednoośrodkowe. Students International Surgical Conference , Ustroń 19-21.10.2019 r. - III miejsce w Sesji Plenarnej

Magdalena Latos, Piotr Biniszkiewicz: Przeszczepienie płuc jako metoda leczenia pacjenta z zespołem Williams Campbell. Students International Surgical Conference; Ustroń 19-21.10.2019 r. - I miejsce w Sesji Plakatowej

Anastazja Pandel, Martyna Gawęda:  Single lung transplantation for cystic fibrosis with urgent Cardiac Surgery. 5th Lublin International  Medical Conference, 30.11-1.12.2018  r. - I miejsce w Sesji Case Report part 2

Bartosz Stryczek, Aleksandra Kos, Marek Kokot, Wiktoria Guzik, Jakub Hejczyk: Model for end-stage liver disease ( MELD) score among patients qualified for lung transplantation with end-stage lung disease including idiopathic pulmonary arterial hypertension with particular consideration of pulmonary artery pressure. 5th Lublin International Medical Conference; 30.11-1.12.2018 r. - II miejsce w Poster Session

Magdalena Latos, Marta Wajda-Pokrontka, Fryderyk Zawadzki, Zofia Tatoj: Outcome of lung transplantation as a viable treatment for patients with cystic fibrosis. 5th Lublin International Medical Conference; 30.11-1.12.2018 r. - II miejsce w Sesji Doctoral Students Session

Małgorzata Kowacka, Maria Królikowska: Przeszczepienie płuc jako metoda leczenia wrodzonej naczyniakowatości krwotocznej (choroby Rendu-Oslera-Webera) -  trzyletnia obserwacja pacjentki.  5th Lublin International Medical Conference;  30.11-1.12.2018  r. - II miejsce w Sesji Case reports

Alicja Szczerba, Wiktoria Guzik, Bartosz Stryczek, Jakub Hejczyk: Multi-organ transplantation as a treatment for cystic fibrosis – patient with end-stage lungs and kiedney insufficiency.  Konferencja Oblicza Transplantologii;  6-7.04.2019 r. Warszawa  - I miejsce w Sesji Case reports

Monika Wojtasik, Daria Pawlak, Marta Wajda Pokrontka: Outcome of lung transplantation as a treatment of patients with COPD – single center study. International Medical Congress of Silesia, 
Katowice 24-25.04.2019 r. - I miejsce w Sesji Transplantologii

Joanna Kościółek, Angelika Kordylewska-Kubus, Joanna Litewka, Marta Wajda-Pokrontka , Fryderyk Zawadzki, Zofia Tatoj: 18-years follow-up after first successful heart-lung transplantation in Poland study. International Medical Congress of Silesia,  Katowice 24-25.04.2019 r. - wyróżnienie w Sesji Case reports Interventional I.

Alicja Szczerba, Magdalena Ryba, Kaja Lewandowska, Wioletta Szywacz: Peripatrum cardiomyopathy – 2 years follow-up. International Medical Congress of Silesia;  Katowice 24-25.04.2019 r.
- II miejsce w sesji Case reports Non-interventional I

Kaja Pelar, Klaudia Nowak: Displacement of the heart to the right as a result of cirrhosis of the right lung and emphysema of the contralateral lung with retrograde return after double lung transplantation.  27th International Medical Students’ Conference; Kraków 25-27.04.2019  r. - III  miejsce w Sesji Surgical Case Report

Joanna Litewka, Angelika Kordylewska-Kubus, Joanna Kościółek, Fryderyk Zawadzki: Patients with Interstitial Lung Diseases – pulmonary function and quality of life before and after lung transplantation. Single center study. 27th International Medical Students’ Conference,  Kraków 25-27.04.2019 r. - wyróżnienie w Sesji Cardiosurgery and Invasive cardiology

Maria Królikowska, Małgorzata Kowacka, Marcelina Łazaj, Damian Maruszak: Emphysema as a possible complication of IRDS treatment leading to lung transplantation. 15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, Warszawa 9-12.05.2019 r. - I miejsce w Sesji Internal Case Report

Daria Pawlak, Monika Wojtasik: 2-years follow-up after lung transplantation in chronic obstructive pulmonary disease patients-single center study. 15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, Warszawa 9-12.05.2019  r. - II miejsce w Sesji Surgery

 Anastazja Pandel, Marek Kokot, Martyna Gawęda, Monika Okienica, Adrianna Boroń:  The impact of cold ischaemia time on frequency of bronchoscopic interventions among lung transplant recipients. 14th Białystok International Medical Congress for Young Scientists, Białystok 17-18.05.2019 r. - III miejsce w Sesji Surgery and Orthopaedics

Wiktoria Guzik, Alicja Szczerba, Bartosz Stryczek, Jakub Hejczyk:  Single lung chronic obstructive pulmonary disease? 19th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań 30.05-1.06.2019 r.
- I miejsce w Sesji Non-surgical case report I

Emilia Kaczur, Marcelina Miernik, Fryderyk Zawadzki, Marta Wajda- Pokrontka,  Magdalena Latos:  Epidemiology of microbiological colonization in lung transplant recipients. 4th International Medical Interdisciplinary Congress IMEDIC 2019, Bydgoszcz 1.06.2019 r. – I miejsce w sesji Pharmaceutical

Martyna Gawęda, Anastazja Pandel, Monika Okienica, Adrianna Boroń, Fryderyk Zawadzki, Marta Wajda: Bronchoscopic interwentions as management of airway complications after lung transplantation – single center study; 4th International Medical Interdisciplinary Congress IMEDIC 2019, Bydgoszcz 1.06.2019 r. - II miejsce w Sesji Medicine III

Mateusz Paterak, Alicja Szczerba,  Wiktoria Guzik, Jacek Jankowski: Pacjent bez EKG – pierwszy w Polsce zabieg implantacji całkowicie sztucznego serca (total artificial heart; TAH) – opis przypadku. 
XXXIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna,  Gdańsk, 17-18.05.2019 r. - I miejsce w sesji Kardiologii Inwazyjnej i Kardiochirurgii

In category: