Regulations

25/Aug/2023
27/Feb/2024

Regulamin zajęć dla IV roku kierunku lekarskiego
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
z przedmiotu „Transplantologia” w roku akademickim 2023/2024

Pobierz plik PDF i zapoznaj się z regulaminem z 4 roku

 

Pobierz plik PDF i zapoznaj się z regulaminem z 4 roku

In category: