Staff

21/Mar/2023
27/Feb/2024

Kierownik Katedry:

Dr hab.n.med. Tomasz Hrapkowicz (thrapkowicz@sum.edu.pl)
adiunkt badawczo-dydaktyczny
kierownik ćwiczeń z przedmiotu: "Chirurgia".

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

Pracownicy dydaktyczni:

Doktoranci:

  • lek. Mariusz Śledź
  • lek. Witold Bratkowski
  • lek. Szymon Warwas
  • lek. Dagmana Galle

Sekretariat:

  • Urszula Pielka 
    st. technik

In category: