Staff

21/Mar/2023
20/Oct/2023

Kierownik Katedry:

Dr hab.n.med. Tomasz Hrapkowicz (thrapkowicz@sum.edu.pl)
adiunkt badawczo-dydaktyczny
kierownik ćwiczeń z przedmiotu: "Chirurgia".

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

Pracownicy dydaktyczni:

 • dr n.med. Ryszard Walas (rwalas@sum.edu.pl)
  asystent dydaktyczny
 • dr n.med. Leszek Kukulski (.........)
  asystent dydaktyczny

Doktoranci:

 • lek. Mariusz Śledź
 • lek. Fryderyk Zawadzki
 • lek. Witold Bratkowski

Sekretariat:

 • Urszula Pielka 
  st. technik

In category: