Regulations

21/Mar/2023
13/Sep/2023

Regulamin zajęć dla V roku kierunku lekarskiego
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
z przedmiotu „Chirurgia ogólna” w roku akademickim 2023/2024

Pobierz plik PDF i zapoznaj się z regulaminem z 5 roku

In category: